COME CHA CO., LTD.
ms flag thai flag eng flag
กิจกรรม

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง

Share This Post: Facebook icon
Posted By: COME CHA CO., LTD.
Comecha Thailand

ข่าวสาร และ กิจกรรมล่าสุด

พืชกระท่อม ปลูก ซื้อ ขาย ในประเทศโดยเสรี 24 ส.ค. นี้

มาตรฐาน GMP Codex คืออะไร?

ราชกิจจานุเบกษา (ฉบับที่ 427) เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง

"รากกัญชา" ช่วยฟื้นฟูเนื้อปอดที่เสียหายจากโรคโควิด-19

การขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชง - กัญชาเป็นส่วนประกอบ

โทรหาเราได้ที่ 094-216-6395 หรือช่องทางอีเมล์ info@comechathailand.com