COME CHA CO., LTD.
ms flag thai flag eng flag
กิจกรรม

พืชกระท่อม ปลูก ซื้อ ขาย ในประเทศโดยเสรี 24 ส.ค. นี้

พืชกระท่อม ปลูก ซื้อ ขาย ในประเทศโดยเสรี 24 ส.ค. นี้

พืชกระท่อม ปลูก ซื้อ ขาย ในประเทศโดยเสรี 24 ส ค  นี้

รมว.ยุติธรรม เร่ง ป.ป.ส. สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ก่อนปลดล็อกพืชกระท่อม 24 สิงหาคมนี้

ตามที่ได้มีการแก้ไขถอดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดประเภท 5 คือพืชกระท่อมจะไม่เป็นยาเสพติดตามกฎหมายอีกต่อไปพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และจะมีผลเริ่มใช้บังคับในวันที่ 24 สิงหาคม 2564

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบถึงข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงให้ตรงกันไม่เกิดความสับสนและเข้าใจผิดในสังคม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงขอชี้แจงว่านับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 พี่น้องประชาชนสามารถที่จะปลูกบริโภคกระท่อมตามวิถีชาวบ้านจะนำมาเคี้ยวนำมาต้มน้ำดื่มโดยไม่ผสมสารเสพติดอื่นใดหรือจะซื้อจะขายใบกระท่อมภายในประเทศก็สามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป

ส่วนที่มีร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ.... ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ.... ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาขณะนี้กำลังเตรียมส่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุวาระประชุมเข้าสภาต่อไปในเนื้อหาสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อมฉบับนี้หลักการก็ยังให้มีการปลูกซื้อขายบริโภคพืชกระท่อมภายในประเทศได้โดยเสรียกเว้นการนำไปใช้ในทางที่ผิดของเด็กและเยาวชนเช่นเอาไปผสมยาเสพติดที่เรียกกันว่า 4 × 100 เป็นต้นและการซื้อขายนำเข้าส่งออกต่างประเทศในเชิงอุตสาหกรรมต้องขออนุญาตก่อน เพื่อไม่ให้สินค้าราคาตกและล้นตลาดจนเกินไป

ขอบคุณที่มาข้อมูล : เฟซบุ๊กแฟนเพจ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

Share This Post: Facebook icon
Posted By: COME CHA CO., LTD.
Comecha Thailand

ข่าวสาร และ กิจกรรมล่าสุด

พืชกระท่อม ปลูก ซื้อ ขาย ในประเทศโดยเสรี 24 ส.ค. นี้

มาตรฐาน GMP Codex คืออะไร?

ราชกิจจานุเบกษา (ฉบับที่ 427) เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง

"รากกัญชา" ช่วยฟื้นฟูเนื้อปอดที่เสียหายจากโรคโควิด-19

การขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชง - กัญชาเป็นส่วนประกอบ

โทรหาเราได้ที่ 094-216-6395 หรือช่องทางอีเมล์ info@comechathailand.com